Berliner Tor

De poort bevindt zich aan de oostkant van de binnenstad van Wesel en is de enige overgebleven poort van de voormalige vesting Wesel. Na het ontmantelen van de vesting tussen 1890 en 1895 en voornamelijk tijdens het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de poort zwaar beschadigd. Desondanks is de representatieve functie van de poort goed zichtbaar. De restauratie van 1894/95 door de bouwkundige stadsambtenaar Schulze hield de architectuur van het poortgebouw grotendeels intact. Het grootste gedeelte van de beelden en ornamenten ging echter verloren.

De Berliner Tor wordt gekroond door een trofee aan de veldkant met de allegorische representatie van roem en goede eer. Dit werk is, zoals ook de andere ornamenten, van Guillaume Hulot. Het is echter een reconstructie uit de 19e eeuw. De stadzijde werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest. De inscriptie in Latijn op de kroonlijst luidt: "De versterking van de stad en citadel, gestart door Frederik Wilhelm keurvorst van Brandenburg en uitgebreid door Frederik de eerste koning van Pruisen, heeft koning Frederik Wilhelm van Pruisen, een zoon van Frederik de eerste en neef van Frederik Wilhelm, op een even royale als koninklijke manier voltooid."

Aan de veldzijde bevinden zich twee meer dan levensgrote standbeelden van Minerva en Heracles, elk tussen twee Dorische zuilen. Boven de zandstenen figuren zijn medaillons aangebracht. Zij tonen een slapende leeuw met de Latijnse tekst: "Zelfs te vrezen in rust"; en de vliegende Pruisische adelaar met eveneens in latijn: "Hij wijkt de zon niet", het devies van Frederik Wilhelm I.

Tip:

Boven de poortboog bevindt zich een Italiaans restaurant. Van het terras af biedt deze een mooie blik over de nieuw-vormgegeven voetgangerszone van Wesel tot aan de Willibrordus-dom.

Evenementen Stadtinformation (VVV-bureau): +49 (0)281 / 244 98 Facebook Contact