Beroemde dochters en zonen

Konrad Duden
Konrad Duden
Konrad Duden
Hermann Ludwig Blankenburg
Derick Baegert - Eidesleistung
Derik Baegert
Derik Baegert
Peter Minuit
Peter Minuit
Peter Minuit
Eva Brinkmann, Selbstporträt; Quelle: Stadt Wesel
Eva Brinkman
Eva Brinkman
Ida Noddack-Tacke und Ehemann; Quelle: Stadtarchiv Wesel
Ida Noddack-Tacke
Ida Noddack-Tacke
Konrad Heresbach
Konrad Heresbach
Konrad Heresbach
Hans Lipperhey
Hans Lipperhey
Hans Lipperhey
Evenementen Stadtinformation (VVV-bureau): +49 (0)281 / 244 98 Facebook Contact