Citadel Wesel

De architectonische basis van de citadel stoelt op de principes van Sébastien Le Prestre de Vauban, de belangrijkste vestingbouwer van zijn tijd. In de jaren 1919 en 1920 werden de vestingwerken van de citadel vernietigd door geallieerde troepen na het besluit om het Rijnland te demilitariseren. Vandaag de dag worden deze als cultureel centrum gebruikt en huisvesten zij het Preußenmuseum NRW, de muziek- en kunstschool, het stadsarchief met papierrestauratiewerkplaats en de afdeling Schill-Kasematte van het stedelijke museum. Het kunstenaarscollectief Z6 is ondergebracht in een deel van het hoofdpoortgebouw.

Geschiedenis van de citadel

In het jaar 1687 gaf de grote keurvorst Frederik Wilhelm I. opdracht om een citadel te bouwen in Wesel om de vesting te versterken. In het begin was generaal kwartiermeester Dupuy verantwoordelijk voor het plannen en leiden van de bouwwerkzaamheden van de vesting Wesel, vanaf 1690 nam de ingenieur F.R.Joh. de Corbin dit over, nadat hem dit is 1689 verzocht werd.

De citadel zou in het zuiden van de stad gebouwd worden. Corbin ontwikkelde meerdere plannen voor het bouwen van de citadel met aansluiting op de bestaand stadsvesting. Het resultaat hiervan was een citadel die met vijf bastions en vijf ravelijnen uitgerust was. In het oosten en westen verbonden stompe bastions de citadel met de vesting van de stad. De vijf citadelbastions werden verder nog met terugliggende flanken uitgerust.

De hoofdpoort

De hoofdpoort van de citadel werd in 1718 gebouwd. Vermoedelijk werd de poort tot het midden van de 18e eeuw nog versterkt met omvangrijke uitbreidingen aan de zuid- en oostzijde.

Ten tijde van de Franse bezetting van 1805 tot 1814 ontwikkelden de Fransen de vestingen en citadel van de stad rap verder. Zij bouwden in de citadel een bakstenen gebouw van twee verdiepingen zonder kelder, die tot op de dag van vandaag nog staat - de voormalige kazerne VIII. De hoofdpoort is representatief vormgegeven. In het zuiden van beide vleugels bevindt zich een gevangeniscel, waar onder andere elf Schillschen officieren op hun proces wachtten.

Nu is hier het stedelijk museum - afdeling Schill ondergebracht.

Evenementen Stadtinformation (VVV-bureau): +49 (0)281 / 244 98 Facebook Contact