Ereigniswald (momentenwoud)

Er is altijd een reden of gelegenheid om een boom te planten, daar zijn geen grenzen aan gesteld. Dit kan een bruiloft, een doop of een huwelijks- of bedrijfsjubileum zijn. In het Ereigniswald Wesel vindt elk moment zijn plaats. Daarnaast ondersteunen de boombezitters met het planten van een boom de milieubescherming en maken ze onze stad mooier.

Ereigniswald in Aue

Burgers of bedrijven uit Wesel kunnen sinds 2013 hun persoonlijke boom planten en aan het ontstaan van het unieke woud bijdragen. Bij de keuze van de bomen wordt erop gelet dat alleen regionale soorten geplant worden. Twee landtongen naast elkaar achter het RWE Auestadion bieden met ongeveer 30.000 m² genoeg ruimte voor de bomen om vrij te groeien en bloeien. Het eerste areaal is sinds het jaar 2015 met 160 bomen al compleet gevuld. Voor het tweede areaal staan nog 100 bomen ter beschikking.

Elk jaar laat in de herfst organiseert de stad Wesel samen met WeselMarketing GmbH, met de natuurbescherming als ook met het ASG (recycling centrum) een groot plantfeest, waarbij de bomen feestelijk aan hun bezitters gegeven worden.

De eigen boom

Wie aldus een bijzonder moment met de koop van een boom wil "vereeuwigen", kan voor eenmalig €195 een volledig persoonlijke boom kopen. In de prijs inbegrepen is correcte planting als ook levenslange zorg. Daarnaast ontvangen de boombezitters een individueel oorkonde van bezit, een boompaspoort als ook een naambordje.

Evenementen Stadtinformation (VVV-bureau): +49 (0)281 / 244 98 Facebook Contact