Flora, fauna, habitat en vogelbeschermgebied

Wesel ligt midden in het unieke Nederrijnse landschap met Rijnweiden en oude aftakkingen van de Rijn, velden, fruitbomen en wouden, met een diversiteit aan, ook zeldzame, dieren en planten. Bijzonder kenmerkend voor het natuurgebied is de ligging aan de drie rivieren Rijn, Lippe en IJssel. Daarnaast karakteriseren knotwilgen het landschapsbeeld, het symbool voor de Nederrijn en zelfs aanwezig op het wapen van "Kreis" Wesel. Daarnaast zijn in Wesel grote beschermde gebieden bestaande uit beschermde natuurgebieden, het vogelbeschermgebied "Unterer Niederrhein" als ook het Natura 2000 gebied.

Natuurreservaat + NATURA 2000

Het Diersfordter Wald is als natuurreservaat en NATURA 2000 project een deel van het natuurgebied Hohe Mark. Het woud rust op een duinlandschap dat tijdens de jongste ijstijd uit zanden van het nabije Rijndal gevormd werd. Oude eiken en pijnbomen vormen het grootste deel van het woudbestand. Hier broeden de zwarte-, groene- en kleine bonte specht, wielewaal, bonte vliegenvangen en de boompieper als ook de havik, buizerd en wespendief. Voornamelijk in het gebied van de "Wildgatters" (wildreservaat), waar wilde zwijnen, herten, damherten en moefons leven, domineren eiken en beuken.

Het natuurreservaat is in het bezit van twee records: in het grootste aaneengesloten acidofiele eikenwoud van Noordrijn-Westfalen leeft de grootste populatie aan normaliter zeldzame vliegende herten.

Overal zijn kleine heidevelden die door zeldzame dier- en plantensoorten worden bewoond. Het grootste meer is het "Schwarzes Wasser" (zwarte water) dat zijn naam dankt aan heidetypische humuszuren die het water een diepbruine tot zwarte kleur geven. Voedingsstofarme wateren en gronden kenmerken het gebied, waar vele gespecialiseerde en bedreigde dieren en planten leven. Wollegras, drijvende waterweegbree en de vleesetende planten zonnedauw en klein blaasjeskruid zijn hier naast libellen en de broedvogels dodaars en grote Canadese gans.

NATURA 2000

Het Diersfordter Wald is een bijdrage van de provincie NRW aan het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden NATURA 2000. De Flora-Fauna-Habitat (FFH) richtlijn verplicht EU-lidstaten om bijzonder geschikte FFH-gebieden te selecteren en de biodiversiteit te beschermen, om bij te dragen aan het behoud van Europese natuurgebieden.

Weseler Aue (weide van Wesel)

In het Weseler Aue vlakbij Wesel komen meerdere beschermde natuurgebieden bij elkaar. Deze zijn het Europese vogelbeschermgebied "Unterer Niederrhein", het beschermde natuurgebied "Weseler Aue" en het Europese FFH-gebied "WeselerAue". In het kader van het project "Entdeckungsreisen in die Weseler Aue" (ontdekkingsreizen door de Weseler Aue) biedt het biologische station in Kreis Wesel een app "auf eigene Faust" (met de eigen hand) voor bezoekers van het gebied. Zo kan men de diversiteit van de natuur aan de noordkant van het Auesee (weidemeer) ontdekken.

Lippemündungsbereich (monding van de Lippe)

Bezienswaardig is de natuurlijke reconstructie van het gebied van de monding van de Lippe. Op een oppervlakte van rond 200 voetbalvelden ontstaat een weidelandschap waardoorheen de Lippe stroomt met uiteindelijke monding in de Rijn - een uniek "renaturatieproject".

Evenementen Stadtinformation (VVV-bureau): +49 (0)281 / 244 98 Facebook Contact