Hanzestad Wesel

Aan het begin van de 12e eeuw viel Wesel, dat zich ondertussen dankzij de gunstige ligging aan Rijn en Lippe tot een belangrijke goederenoverslagplaats had ontwikkeld, onder de graven van Kleef. Als de jonge graaf Diederik van Kleef in 1241 Wesel stadsrechten toekenden kregen de burgers vele privileges, zoals recht van vrije erfenis en tolrecht.

Terwijl tijdens de 13e eeuw de handel beperkt was tot aan- en verkoop van levensmiddelen en gereedschap, beleefde de stad in de 14e eeuw een economische opleving dankzij de bewerking van geïmporteerde grondstoffen en de export van eindproducten. De lakenindustrie droeg sterk bij aan de welstand. Zo trad Wesel in 1407 toe tot de Hanze. Dientengevolge werd de stad de belangrijkste stapel- en omslagplaats voor Nederlandse en Westfaalse waren onderweg naar Keulen en verkreeg het daardoor een dermate invloedrijke positie, dat Wesel op de Lübeckse Hanzedag 1447 als een van de vijf voorsteden van het Keulse Hanzekwartier erkend werd.

Handelsrelaties bestonden met de grote Nederlandse Hanzesteden, met het Londense Stalhof, als ook met Stralsund, Dantzig, Tallinn, Riga en Bergen.

Historische stadhuis en Willibrordus-dom

Vanwege de enorme economische bloei werd in Wesel veel gebouwd, dit is vooral in het historische stadhuis en de Willibrordus-dom zichtbaar. Het stadhuis, gebouwd tussen 1456/57, wordt gezien als een van de bekendste Nederrijnse niet-kerkelijke gebouwen van de late gotiek en het ontwikkelde zich tot symbool van de stad. In de Tweede Wereldoorlog werd het stadhuis volledig verwoest, de reconstructie van de historische stadhuisgevel werd in 2011 afgerond. In 1424 werd begonnen met de verbouwing van de kerk, gewijd aan naamheilige Willibrordus. De kerk werd oorspronkelijk gebouwd als stadskerk met drie schepen, de huidige Willibrordus-dom werd vanaf 1501 tot midden 16e eeuw tot een kerk met vijf schepen omgebouwd.

Beroemde kunstenaars

De bloeiperiode van de 15e eeuw maakte van Wesel ook een kunstenaarscentrum aan de Benedenrijn. Hier werkten de belangrijkste bouwmeesters, beeldhouwers, schilders en goudsmeden van hun tijd. Barthel Bruyn, Derick Baegert en zijn zoon Jan Baegert, Jan Joost van Calcar, Heinrich Douvermann. Uit de tijd voor de reformatie stamt het bekende Gerichtsbild van Derik Baegerts, gemaakt voor de rechtszaal in het laatgotische stadhuis, tegenwoordig in stedelijk bezit. De bloeiperiode van de stad Wesel duurde tot het einde van de 16e eeuw

Hanzeband

De relatie tussen Wesels en de Hanze wordt uitgebeeld in de Hanzeband, die door de gehele voetgangerszone trekt. Dit is een antracieten stenen lint waarop de namen van de 185 steden die tot de moderne Hanze of de Westfaalse Hanze horen weergegeven worden, de plaatsen zijn van oost naar west gesorteerd.

Tip:

Het historische Hansefest vindt elk jaar plaats in het laatste weekend van oktober. Bezoekers worden getrakteerd op een afwisselend programma met muziek en kleinkunst, met koopzondag.

Evenementen Stadtinformation (VVV-bureau): +49 (0)281 / 244 98 Facebook Contact