Ida Noddack-Tacke

Ida Noddack-Tacke kwam als dochter van de lakfabrikant Adalbert Tacke op 25 februari 1896 ter wereld op Haus Wohlgemut in Lackhausen, tegenwoordig een stadsdeel van Wesel. Als een van de eerste vrouwen in Duitsland studeerde ze chemie en promoveerde ze in 1921 aan de Technische Hochschule Berlin. Samen met haar man Walter Noddack begon ze in 1922 aan de Physikalischer Reichsanstalt Berlin met de systematische zoektocht naar de laatste nog onbekenden chemische elementen, met atoomnummers 43 en 75 in het periodiek systeem.

Ontdekking van twee elementen

In 1925 ontdekten ze de gezochte elementen, die ze renium en - naar de geboortestreek van Water Noddack - masurium noemden. Het echtpaar Noddack kon het bestaan van masurium echter nog niet röntgenspectroscopisch aantonen. Tegenwoordig is bekend dat het radioactief is en zeer snel vervalt. Ten tijde van de ontdekking was echter nog niet bekend dat chemische elementen instabiel zijn en vervallen kunnen. Zo bleef masurium tot aan 1945 omstreden.

De wetenschappelijke prestaties van het echtpaar Noddack bleef niet tot de ontdekking van deze elementen beperkt, maar omvatten ook baanbrekende resultaten in de foto- en geochemie. Voorbeelden hiervan zijn de koolstofkringloop, de gezichtskleurstoffen van het menselijk oog en nierstenen en diens oplossing. Door haar onderzoek naar meteorieten geldt Ida Noddack ook als een van de initiatiefneemsters van de kosmologische scheikunde.

Theorie van de kernsplijting

In 1934 deed het vermoeden van Ida Noddack-Tackes in het "Zeitschrift für angewandte Chemie" dat uraniumkernen bij beschieting met neutronen in grotere brokstukken uiteenvallen, veel stof opwaaien. Destijds nam de wetenschap deze these niet serieus. In 1938 slaagde het onderzoeksteam Otto Hahn, Fritz Straßmann en Lise Meitner erin de eerste kern te splijten. Pas in 1966, vlak voor zijn dood, erkende Otto Hahn Ida Noddacks vroege vermoeden met de woorden: "Daar had Ida toch gelijk."

Het echtpaar Noddack werd tussen 1932 en 1937 tien keer voor de Nobelprijs voorgesteld, ze hebben deze echter nooit gekregen. Ook de politieke onrust in de tijd voor de Tweede Wereldoorlog speelde hierin een rol. Ida Noddack stierf op 24 september 1978 in Bad Neuenahr.

Evenementen Stadtinformation (VVV-bureau): +49 (0)281 / 244 98 Facebook Contact