Deichdorfmuseum Bislich

Het museum, opgericht in het stadsdeel Bislich van Wesel in 1983, is een levendig oord waar getuigenissen van het verleden samengebracht worden om de leefomstandigheden en -wijzen van de voorouders aan de Nederrijn aan een groter publiek te presenteren. Met Bislisch als uitgangspunt worden ervaringen die uniek zijn aan de Nederrijn geïntegreerd zo dat ook mensen uit andere dorpen en steden zich hierin kunnen herkennen.

Dorf am Deich (dorp aan de dijk)

Onder het leidmotief "Dorf am Deich" worden cultuur- en sociaalhistorische thema's omtrent huishouden, vroomheid, handwerk en het leven aan de Rijn met scheepsvaart, visvangst, hoogwater en dijkbouw getoond. De in 2014 nieuw-vormgegeven permanente tentoonstelling in het aankomstbereik neemt de bezoeker mee op een reis door de tijd. Onder het motto "Husch, husch durch die Bislicher Geschichte" (snel, snel door de geschiedenis van Bislisch) bieden twaalf thema-eenheden van de ijstijd tot in de recente vroegmoderne tijd een spannende introductie in de Nederrijnse geschiedenis, met de nadruk op wat kenmerkend "Bislichs" is.

Brood bakken, handwerkdemonstraties en veel meer

Regelmatig worden tijdelijke tentoonstellingen gepresenteerd, worden demonstraties van oude handwerktechnieken getoond, wordt er brood gebakken in het oude bakhuis, en zijn er natuurkundige en historisch-georiënteerde wandelingen als toevoegingen aan de permanente tentoonstelling. In het voorjaar en in de herfst vindt de traditionele grote handwerkmarkt in het museum en op het omliggende terrein plaats.

Het Heimatmuseum (streekmuseum) werd in 2000 aangevuld door het Rhein-Deich-Museum (Rijn-Dijk-museum), door het Ziegelmuseum uit 2006 (baksteenmuseum) en door de afdeling Schmiede Kock in 2014.

Rhein-Deich-Museum (dijkmuseum)

In het Deichmuseum kan de bezoeker ervaren welke betekenis de Rijn als leefgebied voor de bewoners eromheen had. In de voorgrond staat het thema "Deichbau und Hochwasserschutz" (dijkbouw en hoogwaterbescherming). Verdere afdelingen behandelen de riviervaart, de voormalige beroepsvisserij als ook de huidige fauna. Een bijzondere trekpleister is het bronzen gietwerken replica van het "Lüttinger Knaben" (Lüttings knaapje). Het originele Roomse bronzen beeld werd in 1858 door zalmvissers uit Bislisch en Lüttingen in de Rijn gevonden.

Ziegelmuseum (baksteenmuseum)

Het Ziegelmuseum toont de eeuwenlange traditie van Nederrijnse baksteenproductie. De tentoonstelling documenteert de overgang van stro- naar dakpannen daken en geeft een indruk van de destijds zware handarbeid aan de hand van originele werkbanken, foto's en vertellingen van arbeiders. In het hof staat een gereconstrueerd bakhuis. Na aanmelding geeft de Backgruppe (bakgroep) voor grotere groepen een historische demonstratie van het bakken.

Advies

Voor groepen worden rondleidingen gegeven over verschillende thema's, die het hele jaar door op afspraak geboekt kunnen worden. Op afspraak is ook een gecombineerde rondleiding door het museum, dorp en de katholieke kerk mogelijk.

Evenementen Stadtinformation (VVV-bureau): +49 (0)281 / 244 98 Facebook Contact