Peter Minuit

Na de dood van zijn vader in 1609 nam Minuit het huis en de zaken van zijn overleden vader over. Daarnaast was hij diaken aan de Willibrordus-dom. Op 20 augustus 1613 trouwde hij met Getrud Raedts uit Kleef. In Wesel was Peter Minuit een man van aanzien. Hij werd vaak als wettelijke vertegenwoordig gevraagd en zette zich langdurig voor hun belangen in. Daarnaast ondersteunde hij de armen van de stad in materiele zin, in Wesel heerste ten tijde van de Spaanse bezetting (1614-1619) bittere nood.

Minuit verliet Wesel waarschijnlijk in 1624. Al in 1625 werd hij een van de directeurs van de Nederlandse West-Indische Compagnie (WIC) in Amsterdam en in hetzelfde jaar kozen de leiders van de compagnie Minuit als gouverneur van Nieuw-Nederland

Op 9 januari 1626 vertrok hij naar Noord-Amerika, hij kwam eind april aan. Kort hierna sprak een afvaardiging van indianen met hem met het verzoek of hij de intentie had het land met geweld van de indianen af te pakken of ervoor te betalen. Minuit deelde hen een datum mede waarop over de koopprijs onderhandeld zou worden. Uiteindelijk werd een koopprijs besloten van Spaanse goudguldens, glazen kralen en stofbalen (tezamen met een waarde van ongeveer 60 gulden) en het verdrag werd ondertekend. Op deze gekochte grond stichtte hij in 1626 de nederzetting Nieuw-Amsterdam, tegenwoordig Manhattan (New York).

Er zijn echter geen harde bewijzen voor de koop. Alles is gebaseerd op vertellingen die in een brief opgeschreven zijn. In deze brief schrijft Peter Schaghen, vertegenwoordiger van de Nederlandse West-Indische Compagnie in Amsterdam, in november 1626 aan zijn chefs in Nieuw-Holland: "Ze hebben het eiland Manhattan van de wilden gekocht, voor de waarde van 60 gulden."

Evenementen Stadtinformation (VVV-bureau): +49 (0)281 / 244 98 Facebook Contact